Declarația privind beneficiarii reali în cazul asociațiilor și fundațiilor. Se apropie termenul limită de depunere

Declarația privind beneficiarii reali în cazul asociațiilor și fundațiilor. Se apropie termenul limită de depunere.

Termenul limită de depunere a declarației prin care trebuie indicați beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor este 1 noiembrie 2020 (OUG nr. 142/2020). Sancțiunea nedeclarării beneficiarilor reali este amenda contravențională, putându-se ajunge și la dizolvarea asociației sau fundației.

1. Beneficiarii reali

Legiuitorul a determinat beneficiarii reali în cazul asociațiilor și fundațiilor, arătând că noțiunea de beneficiar real include cel puțin:

 • asociații sau fondatorii;
 • membrii în consiliul director;
 • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuțile acestuia;
 • în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
 • oricare altă persoană fizica ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

Textul de lege în cuprinsul căruia sunt deifiniți beneficiarii reali este art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 129/2019.

2. Pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru respectarea obligației de depunere

Primul pas: ai nevoie de o hotărâre a consiliului director din cuprinsul căreia să rezulte următoarele:

 • beneficiarii reali, respectiv, datele lor de identificare (art. 344 din Legea nr. 26/2000);
 • persoana fizică împuternicită să semneze și să comunice declarația pe proprie răspundere;

Datele de identificare ale beneficiarilor reali pe care trebuie să le inserezi în hotărârea consiliului director sunt (art. 7 alin. 2, lit. c2 din Legea 26/2000):

 • nume și prenume;
 • data nașterii;
 • codul numeric persoanal;
 • seria și numărul actului de identitate;
 • cetățenia;
 • domiciliul sau reședința.

Al doilea pas: persoana împuternicită va merge cu hotărârea consiliului director la un notar, în vederea semnării și autentificării declarației pe proprie răspundere.

Ultimul pas: depunerea/expedierea declarației pe proprie răpundere către Mnisterului Justiției.

3. Termenul limita de depunere a declarației

Termenul limită până la care tebuie depusă declarația privind beneficiarii reali a suferit mai multe modificări.

În prezent, termenul limită este, așa cum am aratăt, data de 1 noiembrie 2020.

4. Ce riști dacă nu te conformezi

În primă fază, nerespectarea obligației de transmitere a declarației privind beneficiarii reali consituie contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 200 și 2.500 lei.

Ulterior, în cazul în care asociațiile și fundații nu se conformează obligației de a transmite declarația, după ce le-a fost aplicată o sancțiune contravențională, acestea sunt pasibile de o nouă amendă cuprinsă, de această dată, între 500 și 5.000 lei.

În ipoteza în care va exista o neconformare și după aplicarea celei de-a doua amenzi contravenționale, următoarea sancțiune este dizolvarea asociației sau fundației.

Compentent pentru constatarea contravenției este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Baniilor prin agenții constatatori proprii (art. 345 alin. 2 din Legea 26/2000).

Așadar, sugerez să nu riști nimic și să te conformezi. Asta pentru a nu ajunge să fii silit să o faci. Poți să direcționezi banii respectivi pentru cauze mai bune decât plata unor amenzi.