Dreptul afacerilor

Dreptul afacerilor este alcătuit dintr-un set de reguli care creionează modul în care se înființează, funcționează și se radiază o întreprindere. Aceste reguli trebuie corelate și valorificate astfel încât să răspundă tuturor nevoilor existente sau care vor apărea pe parcursul duratei de funcționare a societății.

Statisticile relevă că relațiile dintre partenerii de faceri se strică în 70% din cazuri, iar în aceste situații sunt importante remediile care au fost prevăzute cu acest scop. În ipoteza în care au fost prevăzute, problema se va rezolva simplu, respectiv în modalitate agreată de la data constituirii societății sau de la un moment ulterior, în cazul în care ele au fost inserate pe parcurs. În situația în care ele nu au fost prevăzute, modul de soluționare a problemei este complicat, implică o perioadă mare de timp și nu mai depinde doar de asociați (care nu se mai înțeleg), ci de factori externi, cum este un judecător ș.a.m.d.

Oferim o paletă largă de servicii de asistență juridică pentru toate tipurile de societăți, de la startup-uri la companii multinaționale, pe toată perioada lor de funcționare, de la înființare și până la radierea acestora.

În concret, amintim câteva dintre servicii:

 • – înființarea societăților comerciale sau persoanelor fizice autorizate(SRL, PFA etc.);
 • – înființarea punctelor de lucru;
 • – schimbare sediului social;
 • – prelungire duratei sediului social;
 • – cesiunea părților sociale;
 • – numirea / revocarea administratorilor;
 • – majorarea / micșorarea capitalului social;
 • – schimbarea obiectului de activitatea / completarea acestuia;
 • – suspendarea activității;
 • – dizolvarea și lichidarea societetății;
 • – redactarea tuturor documentelor (hotărâri AGA, acte constitutive, statute etc.).

© 2020 AvocatMara.ro

♯avocatRomania ♯avocatTimisaora ♯avocatGDPR ♯regulamentGDPR ♯GDPRRomania ♯avocatDreptulMuncii ♯avocatDreptSocietar ♯infiintareFirma ♯rezervareDenumire ♯avocatDreptCivil ♯avocatFirme ♯avocatLitigii ♯serviciiAvocatura

Implementat de Soft Build

Shopping Basket